itxialdirako pilulak
Atezko ahotsak eta hizkera

Atetz

Elkarrizketak

Ahotsak.eus webguneak euskarazko ahozko ondarearen bilketa egiten du, eta bertatik atera dugu 2011n Beuntzan (Atetz) Ignacia Erbiti Ibarrola eta Roman Irurita Ibarrola anai-arrebei egindako elkarrizketa hau.