Imozko berri: Erasoko eta Latasako elizetako lanak

Imotz

Eraso eta Latasako parrokiek beren elizak zaharberritu dituzte. Hona hemen zaharberritze hauen datu batzuk