Lizasoko pestak

Ultzama

Egozkueko pestetako argazkiak

Anue

Beramendiko festak

Basaburua

Lanzko pestak

Lantz

Anotzibarko pestak

Odieta

Eltzaburuko pesten irudiak

Ultzama

Ihabengo pestak

Basaburua

Erasoko pestak, irudietan

Imotz

Etsaingo pesten irudiak

Anue

Alkozko bestak

Ultzama

Dantza ikastaroa Etxalekun

Imotz

Etxalekuko pestak

Imotz

Erasoko kontzertuak

Imotz

Erasoko pestak

Imotz