Jaiak 2019

Pestaz beteriko asteburua, hau ere bai

Alkotz, Aroztegi, Beruete, Eltso, Eraso... pestetan murgilduko dira asteburuan. Badago non aukeratu beraz! Gure agendan programak dituzue.

Erlazionatuak

Alkozko bestak

Ultzama

Etxalekuko pestak

Imotz

Erasoko pestak

Imotz

Eltsoko pestak

Ultzama

Aroztegiko pestak

Atetz